Ogłoszenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wieruszów od 22 września 2021 roku do 21 września 2024 roku

Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A. informuje, iż decyzją  nr PO.RZT.70.369.2021/D/SK z dnia 19.08.2021 r., wydaną przez organ regulujący Państwowe Gospodarstwo…