ZUKiT

Zakład Usług Komunalnych i Transportu

OFERUJE USŁUGI:

  • wywozu nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym o pojemności 10m³ (10 000 litrów).
  • omiatania dróg, chodników, placów, parkingów, hal magazynowych, powierzchni betonowych,  asfaltowych oraz z kostki brukowej.

W NASZYM PARKU MASZYNOWYM POSIADAMY:

  • Zamiatarkę samojezdną HAKO Citymaster 1250 spełniającą wymogi certyfikatu PM10
  • Zamiatarkę ciągnikową BRODD SON Nordic
  • Samochód asenizacyjny VOLVO FM 12