Zgłoś nieprawidłowość

Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń (dot. Dyrektywy UE o Sygnalistach)  – Ilona Krysiak

Kontakt:

E-mail: sygnalista@pkwieruszow.pl