Program własne mieszkanie

WIERUSZOWSKI PROGRAM „WŁASNE MIESZKANIE” – BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3

 

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW W RAMACH WIERUSZOWSKIEGO PROGRAMU „WŁASNE MIESZKANIE”.

Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A. ogłasza przedłużenie terminu składania wniosków o przydział lokali mieszkalnych w planowanym do realizacji w 2018 roku budynku wielorodzinnym przy ul. Bursztynowej w Wieruszowie (przy Szkole Podstawowej nr 3) ramach Wieruszowskiego Programu „Własne mieszkanie”.

Wnioski na drukach formularzowych pobranych ze strony internetowej lub w siedzibie spółki przy ul. b-a St. Bareły 13 w Wieruszowie można składać osobiście w sekretariacie spółki (I piętro) lub przesłać pocztą.

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z „Kryteriami wyłaniania uczestników projektu” oraz „Zasadami i kryteriami zasiedlania lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Bursztynowej” zamieszczonymi na stronie internetowej spółki.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie przedsiębiorstwa osobiście w godz. 8.00-14.00 lub telefonicznie 627841689. Osoba do kontaktu Andrzej Małys .
Termin składania wniosków upływa z dniem 30 stycznia 2018 r.
Zapraszamy do składania wniosków.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

/ – /Andrzej Małys

Dokumenty do pobrania:

Wieruszów, dnia 04.12.2017 r.

 

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A. ogłasza nabór wniosków o przydział lokali mieszkalnych w planowanym do realizacji w 2018 roku budynku wielorodzinnym przy ul. Bursztynowej w Wieruszowie (przy Szkole Podstawowej nr 3) ramach Wieruszowskiego Programu „Własne mieszkanie”.

Projektowany budynek jest budynkiem niepodpiwniczonym, czterokondygnacyjnym, 24 lokalowym składającym się z 8 lokali mieszkalnych o powierzchni 45,20 m2, 8 lokali mieszkalnych o powierzchni 56,60 m2 i 8 lokali mieszkalnych o powierzchni 65,50 m2.

Wnioski na drukach formularzowych pobranych ze strony internetowej lub w siedzibie spółki przy ul. b-a St. Bareły 13 w Wieruszowie można składać osobiście w sekretariacie spółki (I piętro) lub przesłać pocztą.

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z „Kryteriami wyłaniania uczestników projektu” oraz „Zasadami i kryteriami zasiedlania lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Bursztynowej” zamieszczonymi na stronie internetowej spółki.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie przedsiębiorstwa osobiście w godz. 8.00-14.00 lub telefonicznie 627841689. Osoba do kontaktu Andrzej Małys .
Termin składania wniosków upływa z dniem 29 grudnia 2017 r.
Zapraszamy do składania wniosków.

 

Z poważaniem

Prezes Zarządu

/ – /Andrzej Małys

 

Wcześniejsze informacje dotyczące budowy budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej nr 3:

Budowa budynku mieszkalnego przy Gimnazjum nr 1 w Wieruszowie


Gmina Wieruszów