ZRB/Wodociągi

Kontakt telefoniczny

Kierownik: ZRBWIK AGNIESZKA FRONIA kom. 784-084-255
ZWiK: 62-784-16-89 w. 16
ZRB: 62-784-16-89 w. 28

Dokumenty do pobrania:

– Zlecenie usługi
– Wniosek o zawarcie umowy
– Wniosek o rozwiązanie umowy
– Wniosek (warunki)

-Oświadczenie eBOK

Zakład Remontowo-Budowlany oferuje usługi:

– kamerowania kanalizacji sanitarnej
– czyszczenia kanalizacji przy użyciu samochodu WUKO
– usługi sprzętowe koparką, koparko-ładowarką (cena w zależności i zakresu robót ziemnych)

Cennik usług:

Cennik obowiązujący od 1 lutego 2024 r.

Usługi eksploatacji sieci

L.p. Usługa Cena

netto (zł)

VAT Cena brutto (zł)  
1. Demontaż lub ponowny montaż wodomierza na życzenie odbiorcy

 (np. na okres zimowy)

dn15 ÷40 110,00 8% 118,80  
> dn 40 140,00 8% 151,20  
2. Montaż wodomierza dodatkowego/lokalowego

(cena nie zawiera kosztu wodomierza

i innych materiałów)

dn15 ÷40 110,00 23% 135,30  
> dn 40 140,00 23% 172,20  
3. Wymiana wodomierza uszkodzonego

z winy odbiorcy

(cena nie zawiera kosztu wodomierza

i innych materiałów)

dn15 ÷40 130,00 8% 140,40  
> dn 40 160,00 8% 172,80  
4. Wymiana zaworu przelotowego uszkodzonego z winy Odbiorcy


(cena nie zawiera kosztu zaworu

i innych materiałów)

dn15 ÷40 150,00 23% 184,50  
> dn 40 180,00 23% 221,40  
5. Zakręcenie / odkręcenie dopływu wody

do nieruchomości na wniosek Klienta

70,00 23% 86,10  
6. Przywrócenie dostawy wody zadłużonemu Klientowi (stawka zawiera również koszt wcześniejszego odcięcia) 140,00 8% 151,20  
7. Montaż oraz demontaż zestawu hydrantowego wraz z opomiarowaniem ( cena nie zawiera wynajmu wypożyczenia stojaka hydrantowego) 100,00 8% 108,00  
8. Wypożyczenie stojaka hydrantowego do poboru wody z hydrantu
nadziemnego na okres*:

* Cena nie zawiera wody pobranej oraz usługi opomiarowania,

** za każdy kolejny dzień

1 dnia 15,00 8% 16,20  
2 ÷7 dni** 8,00 8% 8,64  
8÷30 dni** 6,00 8% 6,48  
powyżej 30dni** 4,00 8% 4,32  
9. Plombowanie wodomierza po zerwaniu plomby wraz z kontrolą zestawu 150,00 23% 184,50  
10. Rozplombowane/plombowanie wodomierza

podlicznika

70,00 23% 86,10  
11. Przegląd techniczny rozdziału instalacji dla montażu drugiego wodomierza głównego/podlicznika lub przeniesienia węzła wodomierza (wraz z plombowaniem) 85,00 8% 91,80  
12. Ekspertyza wodomierza na wniosek Odbiorcy (opłata pobierana w przypadku gdy ekspertyza potwierdzi prawidłowość wskazań wodomierza – opłata obejmuje: montaż i demontaż wodomierza, koszt ekspertyzy, koszt przesyłki kurierskiej) wg kalkulacji indywidualnej

Przy wykonywaniu usługi od poniedziałku do piątku po godz. 15:00 oraz w soboty, niedziele i święta stawka za każdą usługę ulega podwyższeniu o 70,00 zł +VAT

 

Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji

L.p. Usługa Jednostka Cena

netto (zł)

VAT Cena brutto (zł)
1. Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji samochodem WUKO SCK4H

Poniedziałek – Piątek 7:00-15:00

zł/godz. 389,00

 

8%

 

420,12
2. Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji samochodem WUKO SCK4H

Poniedziałek – Piątek 15:00-17:00

529,00

 

8%

 

571,32

 

3. Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji samochodem WUKO SCK4H

Poniedziałek – Piątek po godz. 17:00

Sobota, niedziela, święta

670,00

 

8%

 

723,60

 

4. Dojazd poza granice Miasta Wieruszów zł/km 3,50 23% 4,31
  Każde rozpoczęcie pierwszej godziny pracy rozliczane jest jako pełna godzin
  Każda kolejna godzina prac jest rozliczana w okresach 30 min.

 

1. Opłata za brak możliwości realizacji usługi zleconej przez Klienta ** 100,00 23% 123,00
**Dotyczy kosztów poniesionych przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A. sytuacji,           w których:

* Klient nie pojawi się terminowo w ustalonym miejscu realizacji usługi

*  Klient nie zapewnił dostępu do urządzeń wod-kan będących przedmiotem zlecenia, w szczególności dostępu do węzła wodomierzowego lub studzienki kanalizacyjnej                                                               *Instalacja wodomierza podlicznika lub rozdział instalacji została wykonana niezgodnie z warunkami technicznymi (negatywny wynik przeglądu technicznego) i zachodzi konieczność przeprowadzenia ponownego przeglądu technicznego