Fundusze Europejskie

„Budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Chobanin, Górka Wieruszowska, Pieczyska – II Etap” – nr POIS.02.03.00-00-0100/16″

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Beneficjent: Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie Spółka Akcyjna
Cele projektu: Inwestycja realizowana w celu osiągnięcia 100% skanalizowania Aglomeracji Wieruszów. Realizacja przedmiotowego projektu zwiększy liczbę osób korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej o kolejne 442 RLM. Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu – 442 RLM (rok po zakończeniu rzeczowego zakresu realizacji projektu – 2018 r.)
Planowane efekty projektu:

  • Długość sieci kanalizacji sanitarnej w województwie łódzkim – 4,77 km
  • Liczba nowych użytkowników sieci kanaliazcyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu  – 442 RLM

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 3 056 228,61 PLN
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 2 521 015,13 PLN
Maksymalne dofinansowanie na realizację Projektu ze środków Unii Europejskich: 2 142 862,86 PLN
Planowany termin zakończenia realizacji Projektu: 30.11.2017 r.
Inwestor: Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie Spółka Akcyjna
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. w Oleśnicy

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym „Infrastruktura i Środowisko” wdrożyła i udostępniła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych, w ramach POIiŚ 2014 – 2020. Narzędzie to umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości poprzez adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub specjalny formularz, znajdujący się na stronie internetowej: www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/ 
Przyjęte rozwiązanie będzie sprzyjać realizacji projektu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Aktualności/bieżące informacje dotyczące projektu:


W związku zakończeniem robót budowlanych dotyczących realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Chobanin, Górka Wieruszowska, Pieczyska – II Etap”. Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie Spółka Akcyjna informuje o możliwości podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej.

(kliknij by pobrać informację w pdf)

(kliknij na obrazki by zobaczyć je w większym rozmiarze w nowym oknie)


INFORMACJA W ZAKRESIE ZAAWANSOWANIA PRAC BUDOWLANYCH WG. STANU NA DZIEŃ 30.11.2017 R.

W dniu 30.11.2017 r. zakończono prace budowlane przewidziane do realizacji w ramach przedmiotowego projektu.  Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej wyniosła 4,77 km.  (zgodnie z wcześniej przyjętymi założeniami).


INFORMACJA W ZAKRESIE ZAAWANSOWANIA PRAC BUDOWLANYCH WG. STANU NA DZIEŃ 30.09.2017 R.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Wykonawcę na dzień 30.09.2017 r. wykonano 2424 mb sieci głównej co stanowi 64,93% całości zadania oraz 616 mb przyłączy stanowiących 59,57% przyłączy


PODPISANIE UMOWY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ

W piątek, 10 marca 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Wieruszowie podpisana została umowa pomiędzy Przedsiębiorstwem Komunalnym w Wieruszowie S.A. a Firmą Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. z siedzibą ul. Południowa 1, 56-400 Oleśnica na realizację inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej  w miejscowościach: Chobanin, Górka  Wieruszowska, Pieczyska – II etap”.
Planowany termin zakończenia budowy 30 listopad 2017 r.
Przedsięwzięcie jest dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach konkursu nr POIiŚ.2.3/1/2015.


INFORMACJA O OTWARCIU OFERT
„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH: CHOBANIN, GÓRKA WIERUSZOWSKA, PIECZYSKA – II ETAP”

  1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 8 lutego 2017 o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego: ul. b-pa Bareł 13, 98-400 Wieruszów,  pok. nr 15
  2. Zamawiający zamierzać przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości: 4 369 357,22 zł brutto
  3. Planowany termin wykonania zamówienia: 11.2017 r.
  4. Do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli Wykonawcy:

 

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres Wykonawcy
Cena Gwarancja
1. KANWOD Wiesław Tarczyński
Węglew 218, 62-590 Golina
3 200 214,22 zł brutto 60 miesięcy
2. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii  „EKO-INŻYNIERIA” Sp. z o.o.
63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Bema 186
2 454 533,55 zł brutto 84 miesiące
3. Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska Sp. z o.o.
ul. Południowa 1, 56-400 Oleśnica
2 744 350,00 zł brutto 96 miesięcy
4. Konsorcjum Firm
RPM S. A.(Lider)
42-700 Lubliniec, ul. Niegolewskich 7
RPM Hydrotechnika Sp. z o.o. (Partner)
42-700 Lubliniec ul. Niegolewskich 7
2 952 000,00 zł brutto 120 miesięcy
5. ECO-TEAM Sp. z o.o. Sp.k.
42-200 Częstochowa, ul. Poselska 30
3 488 390,70 zł brutto 120 miesięcy
6. ZUST s.c. A&M Bator
98-300 Wieluń, ul. Fabryczna 41
3 871 337,21 zł brutto 60 miesięcy
7. „ELEKTROMEX” Sp. z o.o.
63-600 Kępno, ul. Broniewskiego 16
3 480 000,00 zł brutto 120 miesięcy
8. Konsorcjum Firm
„ZINSBUD” Inżynieria Bezwykopowa Emil Zomich (Lider)
ul. Gruntowa 21, 95-200 Pabianice
Zakład Instalacyjno – Budowlany „Zinsbud” Stanisław Zimoch (Partner)
ul. Gruntowa 22, 95-200 Pabianice
4 046 614,05 zł brutto 84 miesiące
Zakład Instalacyjno – Budowlany „Zinsbud” Stanisław Zimoch (Partner)
ul. Gruntowa 22, 95-200 Pabianice

PODPISANIE UMOWY NA DOFINANSOWANIE BUDOWY KANALIZACJI

Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A. informuje, iż w dniu 13.09.2016 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisana została umowa na dofinansowanie  zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej  w miejscowościach : Chobanin, Górka  Wieruszowska, Pieczyska – II etap”.
Przewidywany całkowity koszt realizacji projektu wynosi  4 767 707,22 zł . Wysokość przyznanej dotacji to kwota  3 329 724,49 zł.
Inwestycja zostanie zrealizowana  do końca 2017 roku .


WYNIKI POSTĘPOWAŃ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty –  „Wybór na stanowisko kierownika ds. Organizacyjno-prawnych Jednostki Realizującej Projekt(JRP)” w związku z realizacją projektu: pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Chobanin, Górka Wieruszowska, Pieczyska – II Etap”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty –   „Wybór na stanowisko Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” w związku z realizacją projektu: pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Chobanin, Górka Wieruszowska, Pieczyska – II Etap”

(kliknij na obrazki by zobaczyć je w większym rozmiarze w nowym oknie)

Media o projekcie

Radio SUD:
http://www.radiosud.pl/fakty/rusza-budowa-kanalizacji-3892

tugazeta.pl
http://www.tugazeta.pl/1,rusza-budowa-kanalizacji,26882.html
http://www.tugazeta.pl/1,trwa-budowa-kanalizacji,29224.html