Zadanie finansowane z budżetu państwa

Zadanie finansowane z budżetu państwa

Zadanie: Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Wieruszowie przy ul. Kępińskiej

Dofinansowano ze środków Funduszu Dopłata w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego

Dofinansowanie: 1 852 746,34 zł

Całkowita wartość: 2 315 932,94 zł

 

Finansowe wsparcie przeznaczone jest na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych w Wieruszowie przy ul. Kępińskiej 51, w wyniku którego powstanie 12 lokali mieszkalnych zwiększających mieszkaniowy zasób gminy o łącznej powierzchni użytkowej 426,8 m², w tym 8 lokali o pow.  38,4 m², 4 lokale o powierzchni 29,9 m² oraz 12 budynków gospodarczych.