Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Budowa dwóch zespołów budynków mieszkalnych w Wieruszowie przy ul. Kępińskiej 51”

Załącznik:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty