Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A. informuje, że przystępuje do wdrożenia elektronicznego Biura Obsługi Klienta (eBOK). Ta dodatkowa funkcjonalność umożliwi Państwu sprawniejsze kontrolowanie swoich rozliczeń, dostęp do dokumentów oraz komunikację z naszym Przedsiębiorstwem. W ramach usługi nasi klienci będą mogli m.in. podać obecny stan wodomierza, sprawdzić stan zaległości/nadpłat itp. Poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje dotyczące wdrożenia eBOK-a:

 1. Państwa dane przekazane w oświadczeniu są niezbędne w celu realizacji dostępu do systemu eBOK
 2. W najbliższym czasie każdy z naszych klientów będzie posiadał indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy wpłacać należności dot. dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków. Na fakturze pojawi się odpowiednia adnotacja „Uwaga, zmiana konta”
 3. W związku z tym, że wpłaty będą księgowane w sposób zautomatyzowany informujemy, że będą one pokrywać zobowiązania w kolejności od najstarszego.
 4. Prosimy o niełączenie wpłat, jeśli na fakturach widnieją różne numery kont bankowych
 5. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta będzie dostępne pod adresem ebok.pkwieruszow.pl. Instrukcja logowania będzie dostępna pod tym adresem.
 6. W ramach systemu eBOK będą Państwo otrzymywać również wiadomości SMS lub wiadomości e-mail
 7. Załączone oświadczenie po wypełnieniu należy odesłać do Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieruszowie S.A.
  1. poprzez przesłanie skanu na adres ebok@pkwieruszow.pl lub
  2. przesłanie drogą pocztową na adres Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A. ul. b-pa St. Bareły 13, 98-400 Wieruszów lub
  3. wrzucenie informacji do skrzynki przed siedzibą przedsiębiorstwa lub
  4. przekazanie oświadczenia inkasentowi przedsiębiorstwa

 

Strona ebok.pkwieruszow.pl obecnie jest jeszcze nieaktywna. Usługa eBOK zostanie uruchomiona w ciągu kilku miesięcy. Złożenie oświadczeń jest niezbędne do korzystania z eBOK.

 

Załącznik:

Oświadczenie eBOK