Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko inspektora do spraw płac.

 Praca od zaraz.

Opis stanowiska:

Stanowisko pracy: inspektor do spraw płac

Wymiar czasu pracy: pełny etat.

Miejsce wykonywania pracy: Przedsiębiorstwo Komunalne S.A. w Wieruszowie.

Rodzaj wykonywanej pracy: Praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie, Praca na zintegrowanym systemie ZSI Unisoft (zostanie przeprowadzone szkolenie informatyczne z jego obsługi)

 

Wymagania niezbędne:

  1. wykształcenie:
    • wyższe
  1. doświadczenie
    • co najmniej 3 lata stażu pracy, w tym co najmniej 2 lata stażu pracy  w rozliczaniu wynagrodzeń pracowników
  2. Znajomość pakietu Microsoft Office
  3. Znajomość aktualnych przepisów dot. przepisów i terminów rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym

 

Terminy:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Inspektor ds. płac w terminie od dnia 07 lutego 2024 r. do  14 lutego 2024 w sekretariacie (czynny w godz. od 7 do 15) lub mailowo na adres pkomsa@poczta.onet.pl

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 62 78 41 689 wew. 12