INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA: „Sukcesywna dostawa oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieruszowie S.A.” w załączeniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty