Informacja o poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej w ofercie wykonawcy dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Budowa dwóch zespołów budynków mieszkalnych w Wieruszowie przy ul. Kępińskiej 51”

Załącznik