Przełożenie termin zebrań Wspólnot Mieszkaniowych

W związku z pandemią koronawirusa i związanymi z tym ograniczeniami informujemy, iż zebrania Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie SA. odbędą się w późniejszym terminie. 

Gmina Wieruszów