Ogłoszenie 21.11.2017

Wieruszów, dnia 21.11.2017 r 

 

 

O G Ł O S Z E N I E 

 

 

Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie Spółka Akcyjna informuje odbiorców wody , iż z uwagi na częsty brak możliwości odczytu wodomierza spowodowanego nieobecnością domowników, istnieje możliwość podania stanu wodomierza telefonicznie pod numerem telefonu komórkowego 662-107-614 lub stacjonarnego 62 78 41 689 wew. 16, jak również osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa w pokoju numer 6 w godzinach od 700 do 1500. 
Możliwe jest równierz przesłanie odczytu wodomierza za pośrednictwem formularza na naszej stronie głównej. Prześlij stan wodomierza

Przekazanie danych z odczytu licznika wodomierza pozwoli na zachowanie prawidłowego okresu rozliczeniowego.    

 

Z poważaniem 

Prezes Zarządu 

Andrzej Małys 


Gmina Wieruszów