O FIRMIE

Początki istnienia Zakładu Komunalnego w Wieruszowie datowane są na rok 1958.  Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S. A. w obecnej formie prawnej, jako spółka  akcyjna występuje od 01.01.1993r. - 100% kapitału akcyjnego posiada Gmina Wieruszów.

Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie Spółka Akcyjna to firma z prawie  sześćdziesięcioletnią tradycją, notująca w tym czasie wiele sukcesów w zakresie budowy  obiektów przemysłowych, handlowych i usługowych i mieszkań a także ich remontów.  Wybudowało wiele kilometrów dróg, chodników, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i sanitarnej na naszym terenie.

Przedsiębiorstwo działało i działa na rzecz społeczności lokalnej wspomagając finansowo i  rzeczowo działalność wielu organizacji pozarządowych, szkół, przedszkoli.

Spółkę cechuje dyspozycyjność, profesjonalizm, terminowość oraz dbałość o środowisko  naturalne. Dba o wysoką jakość świadczonych usług oraz dobre relacje z ich odbiorcami,  ciągle je doskonali i wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu mieszkańców. Warto korzystać z jej usług.

Produkujemy nie tylko smaczną, dobrej jakości wodę, odprowadzamy ścieki do nowoczesnej  i ekologicznej oczyszczalni, dostarczamy ciepło do wielu mieszkań i zakładów,  reprezentujemy interesy Wspólnot Mieszkaniowych, zarządzamy nieruchomościami i  budynkami komunalnymi i socjalnymi,  przyczyniamy się do bezpieczeństwa na drogach  wykonując diagnostykę pojazdów mechanicznych w naszej Okręgowej Stacji Kontroli  Pojazdów. Świadczymy nasze usługi w zakresie wykorzystania ciężkiego sprzętu  budowlanego takiego jak koparki, ładowarki, samochody ciężarowe i ciągniki.

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie indywidualnych przyłączy wodociągowych i  kanalizacyjnych od projektowania, poprzez wykonanie po ich odbiór a także usuwanie awarii  wodociągowych poza budynkiem, czyszczenia kanalizacji przy pomocy WUKO, odbiór  ścieków naczepą asynizacyjną. Możemy wynajmować rębak i odbierać na własny koszt wycięte drzewa.

Gmina Wieruszów