Komunikat z dnia 23.11.2017 r. w sprawie pogorszenia się jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Wieruszów, dnia 23.11.2017 r.

 

        

Komunikat z dnia 23.11.2017 r. w sprawie pogorszenia się jakości wody przeznaczonej do spożycia.

 

         Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A. informuje o pogorszeniu jakości wody przeznaczonej do spożycia w zakresie parametrów mikrobiologicznych stwierdzonych na podstawie wyników badań laboratoryjnych próbek wody pobranych do badania w dniu 20.11.2017 r. w dwóch punktach tj. punkt monitoringowy SUW Lubczyna, punkt monitoringowych  sieci Wyszanów. Ze względu na stwierdzone zanieczyszczenie bakteriologiczne w próbkach wody wprowadzona została dezynfekcja wody podawanej do sieci.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa konsumentów wodę przed użyciem do spożycia, przygotowywania napojów, sporządzania potraw, mycia warzyw i owoców, mycia zębów, należy poddać przegotowaniu.

Wodę doprowadzić do wrzenia i gotować przez co najmniej jedną minutę.

Woda z kranu nadaje się tylko do celów bytowych.

Informacje na temat jakości wody będą na bieżąco aktualizowane.

Informujemy, iż ponowny pobór próbek wody w punkcie SUW Lubczyna oraz punkcie  monitoringowym sieci Wyszanów odbędzie się w dniu 27.11.2017 r.

 

Na pozostałych punktach monitoringowych tj. wodociąg Lubczyna: sieć Lubczyna, wodociąg Wieruszów (wszystkie punkty monitoringowe), wodociąg Mirków (wszystkie punkty monitoringowe) nie stwierdzono przekroczenia parametrów mikrobiologicznych.    

 

                                                                 Z poważaniem

                                                                 Prezes Zarządu – Andrzej Małys


Gmina Wieruszów